Katalog branżowy firm
Dodaj ogłoszenie
regulamin
 
Województwo: Obiekt: szukaj
 

Regulamin korzystania z serwisu poznajkraj.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu poznajkraj.pl
 2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.

 3. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu poznajkraj.pl
  Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie poznajkraj.pl
  Administrator – osoba zarządzająca serwisem poznajkraj.pl


Postanowienia ogólne.
 1. Serwis poznajkraj.pl jest platformą internetową łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
 2. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie poznajkraj.pl odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 3. Serwis poznajkraj.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 4. Serwis poznajkraj.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.
 5. Serwis poznajkraj.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.
 6. Serwis poznajkraj.pl nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 7. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
 8. Serwis poznajkraj.pl nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.
 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie poznajkraj.pl jest zabronione. Serwis poznajkraj.pl zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 10. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 11. Serwis poznajkraj.pl zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie WWW o adresie http://www.poznajkraj.pl/regulamin/


Zamieszczanie ogłoszeń
 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie poznajkraj.pl jest bezpłatne.
 2. Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć miejsc noclegowych.
 3. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
 4. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.
 5. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do wynajmu kwater lub posiadająca stosowne upoważnieni.
 6. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Ogłoszenie zostaje publikowane w serwisie poznajkraj.pl natychmiastowo po jego dodaniu przez ogłoszeniodawcę.
 8. Aby usunąć ogłoszenie z serwisu poznajkraj.pl, należy skorzystać ze specjalnego linka przesłanego na adres email, który został podany podczas dodawania ogłoszenia. W razie problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza: http://www.poznajkraj.pl/kontakt/
 9. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 10. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.
 11. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu poznajkraj.pl


Zamieszczanie opinii
 1. Redakcja serwisu poznajkraj.pl umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne umieszczanie opinii dotyczących ofert publikowanych w serwisie.
 2. Użytkownicy serwisu poznajkraj.pl umieszczają opinie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu poznajkraj.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści opinii dotyczących publikowanych w nim ofert.
 3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu opinii do ofert zamieszczonych w serwisie poznajkraj.pl o treści:
  • nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z ogłoszeniem, którego dotyczy opinia,
  • obraźliwej,
  • lekceważącej,
  • stanowiącej przekaz reklamowy,
  • innych treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie serwisu.
 4. Redakcja serwisu poznajkraj.pl zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, o których mowa w pkt. 27 niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy wysyłać za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza: http://www.poznajkraj.pl/kontakt/
 5. Redakcja serwisu poznajkraj.pl zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz - w szczególnych przypadkach - usuwania fragmentów opinii.
 6. Dodając opinię użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu poznajkraj.pl.
 
 
DODAJ OGLOSZENIE        KATALOG FIRM        REGULAMIN SERWISU        REKLAMA W SERWISIE
All rights reserved     Copyright © 2023     poznajkraj.pl