Źródło danych: polskie zabytki

Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków Ewa Jodłowska

Kustronia 8, 20-241
Lublin, województwo lubelskie

RESTAURO Sp. z o.o.

Małe Garbary 4-6, 87-100
Toruń, województwo lubelskie

Usługi Konserwatorsko -Renowacyjne

lipska, 22-400
Zamość, województwo lubelskie

Mesel Konserwacja Architektury i Dzieł Sztuki

Kopernika 28, 22-100
Chełm, województwo lubelskie

Ars Vera Konserwacja Dzieł Sztuki s.c.

Czeremchowa 12/29, 20-807
Lublin, województwo lubelskie

SMART-BUD Andrzej Król

Radawiec Duży 111c, 21-030
Radawiec Duży, województwo lubelskie

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura

Lubelska 2, 22-100
Chełm, województwo lubelskie

Służba Ochrony Zabytków w Lublinie - Oddział Wojewódzki - Delegatura

Staszica 29, 22-400
Zamość, województwo lubelskie

Służba Ochrony Zabytków w Lublinie - Oddział Wojewódzki - Delegatura

Janowska 27-29, 21-500
Biała Podlaska, województwo lubelskie

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Archidiakońska 4, 20-113
Lublin, województwo lubelskie